Vit makt

Vit makt är ett samlingsnamn för grupperingar eller personer som är motståndare till demokratin, är öppet rasistiska och dessutom antisemiter.

Ett annat samlingsnamn är "nynazism" men alla grupperingar som tillhör vit makt-rörelsen beskriver däremot inte sig själva som nationalsocialister (nazister).

Organisationer som är en del av vit makt-rörelsen är exempelvis Svenska motståndsrörelsen, Svenskarnas parti och Info-14. Även mindre grupperingar som Fria nationalister-grupperna räknas till vit makt-rörelsen samt andra mindre grupper som Blood & Honour, Nordiska nationalsocialister och Nordiska förbundets nätverk Motstånd.

Den svenska vit makt-rörelsen har under åren samlats för gemensamma demonstrationer och manifestationer. Under början av 1990-talet var Sverigedemokraternas 30 november-demonstrationer, och den så kallade Engelbrektsmarschen viktiga sammankomster för rörelsen. Under 2000-talet har Salemmarschen och Folkets marsch varit viktiga.

Salemmarschen är en minnesmarsch för den mördade vit makt-aktivisten Daniel Wretström. Folkets marsch anordnades åren 2005-2008 i Stockholm på nationaldagen.

Att diskutera

  • Alla politiska rörelser har en idé om hur samhället är idag och hur det borde vara. Vilket samhälle skulle vi ha om vit makt-rörelsen fick bestämma?
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...