Utmaningar i MR-systemet

Mänskliga rättighetssystemet är ett relativt nytt system och har många utmaningar. Därför har man försökt skapa olika typer av lösningar för olika situationer så att alla människor världen över ska kunna del av sina rättigheter.

Ibland står rättigheter mot varandra

Det finns väldigt många olika mänskliga rättigheter och ibland uppstår situationer där olika rättigheter ställs mot varandra. Inte minst när det gäller rättigheter som finns till för att skydda olika grupper och minoriteter.

När rättigheter krockar

I flera religioner finns det olika regler som gäller för kvinnor och för män. Detta menar vissa är diskriminerande, oftast mot kvinnorna, vilket är ett grundläggande brott mot de mänskliga rättigheterna. Å andra sidan har alla enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna också rätt att utöva sin religion och bevara sin kultur – en viktig mänsklig rättighet. Vilket ska väga tyngst?

Det är ett exempel på problem som kan dyka upp när olika rättigheter krockar. Vid det läget får staten hitta lösningar för att försöka tillgodose allas mänskliga rättigheter baserat på att alla ska behandlas lika och att alla ska ha rätt till sina rättigheter såvida det inte berövar någon annan sina rättigheter.

När det gäller vissa rättigheter finns också en inskränkning som innebär att man kan göra vissa undantag från de mänskliga rättigheterna om det finns en anledning att tro att den "sociala ordningen" kan störas. Till exempel har alla rätt att demonstrera på gatorna efter att polisen gett tillstånd men de kanske inte får tillstånd att göra det samtidigt på samma plats eftersom det skulle bli kaos om inte polisen kan garantera allas säkerhet.

Samma sak gäller undantag i yttrandefriheten: i den friaste formen får alla säga vad som helst offentligt men som det ser ut nu i till exempel Sverige finns det vissa undantag som innebär att man inte får skada andra genom till exempel förtal eller hets mot folkgrupp. En sådan inskränkning existerar för att alla ska få ta del av sina mänskliga rättigheter men inte på bekostnad av andras rättigheter.

Olika MR-dokument i världen

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är universell, dvs. att den ska gälla för alla människor i världen oavsett var de befinner sig. Men utöver FN-konventioner finns det också fler bestämmelser som stärker skyddet av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och dessa har kommit till eftersom olika stater har olika fokus på vad man anser är viktiga mänskliga rättigheter i sin världsdel.

Bland annat finns det speciella konventioner om mänskliga rättigheter som gäller för stater i Asien, eller för Europa, en för länder i Arabförbundet, en för Afrikanska unionen osv. De skiljer sig lite från varandra, till exempel har den asiatiska deklarationen mer fokus på sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter: alltså allt från utveckling, mat, skola, vård m.m., medan den amerikanska konventionen fokuserar mer på medborgerliga rättigheter såsom rätten att rösta och yttrandefrihet.

Fortfarande är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna det bredaste och mest använda dokumentet eftersom flest stater gått med på den. De andra dokumenten, som bygger på FN:s allmänna förklaring, fungerar som ett extra skydd som man kan hänvisa till för att se till att alla människor verkligen får sina grundläggande rättigheter. I Sveriges grundlag står det till exempel att Europakonventionen för mänskliga rättigheter har en viktig ställning i vårt land och att landets lagar inte ska gå emot den.

Det gör å ena sidan att det finns flera olika dokument som man kan hänvisa till för att få sina rättigheter erkända, men kan å andra sidan också betyda att FN:s allmänna förklaring inte anses vara tillräcklig eftersom olika stater valt att också skapa nya dokument som kan se lite annorlunda ut.

Att diskutera

  • Vad finns för fördelar/nackdelar med att ha flera människorättsdokument istället för bara ett enda som gäller för hela världen?
  • Vi lever i en global värld där människor reser mer nu än förr och ibland befinner sig i ett annat land än sitt hemland. Om man som besökare i ett land blir utsatt för ett brott mot sina mänskliga rättigheter, vem anser du bör då ha ansvaret för att lösa situationen?
  • I Kinshasa i Demokratiska republiken Kongo tror många på häxeri. En stor del av befolkningen tror att barn kan bli häxor, precis som många gjorde i Sverige förr. Det innebär att barn, som blir anklagade för häxeri blir utstötta ur sina familjer för att det sägs ge stor otur att ha ett barn som är förhäxat i familjen. Enligt pastorer i området kan barnen botas genom kyrkliga ceremonier och betalning till pastorerna. Detta anser Rädda barnen är ett solklart fall av brott mot barnkonventionen eftersom man utsätter redan utsatta barn för en svår situation när familjerna överger dem. Men samtidigt är detta en del av kulturen och religionen som utövas, och en viktig mänsklig rättighet är att alla har rätt till sin kultur och sin religion. Hur ska man då se på situationen? Vem ska bestämma vad som är en okej religion/kultur/tradition?
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...