• aegishjalmur

  ægishjálmur

  Svenskarnas parti (tidigare Nationalsocialistisk Front/Folkfronten) som lades ned 2015 använde sig av en svart runa mot en gul rund botten. Runan liknar fyra livsrunor som lagts i de fyra väderstrecken. Symbolen är en så kallad skräckhjälm som i fornnordisk mytologi ska ha använts för att injaga skräck i fienden och stärka den egna kraften.

  aegishjalmur

  ægishjálmur

 • tyrruna

  tyrruna

  Tyrrunan, efter den fornnodiska guden Tyr, står för kamp och seger. Runan användes av Hitlers nazister och har efter andra världskriget fortsatt att användas av några av de mest militanta nazistiska organisationerna. I Sverige hittar man tyrrunan i Svenska motståndsrörelsens logotyp.

  tyrruna

  tyrruna

 • valknut

  valknut

  Valknuten består av tre flätade trianglar. Det är en fornnordisk symbol, som bland annat hittats på stenristningar från Gotland och Norge. Valr var det fornnordiska uttrycket för krigare.
  Nordiska förbundets internetforum, nordisk.nu, har en valknut som symbol.

  valknut

  valknut

 • hjortronblomma

  hjortronblomma

  Nationaldemokraterna (som lades ned 2014) bytte 2008 symbol till en brandgul hjortronblomma.

  Den brandgula färgen symboliserar enligt partiet "frihet, kraft och resning" men valet av färg ska också förstås som en "varning till det etablissemang som styr landet". Hjortronblomman valdes därför att den växer i norden. Enligt partiledaren Marc Abramsson symobliserar blomman "den urnordiska kraften som vilar inom oss nordbor".

  hjortronblomma

  hjortronblomma

 • hakkors

  hakkors

  Den tyska nationalsocialismens mest kända symbol är hakkorset.

  Under 1870-talet började hakkorset, ett flera tusen år gammalt sol- och lyckotecken, användas av som symbol för den så kallade ariska rasen. Det tyska nazistpartiet gjorde hakkorset till sin officiella partisymbol 1920.

  Idag används hakkorset fortfarande av nazistiska organisationer i länder där det är tillåtet, exempelvis i USA. I Sverige och i flera andra länder kan det vara brottsligt att använda hakkorset.

  hakkors

  hakkors

 • triskele

  triskele

  Det urgamla tredelade hakkorset, triskele, förekom inom tredje riket som en symbol för en SS-division, men har framför allt använts som symbol för vit makt sedan mitten av 70-talet. Namnet är en sammanslagning av de grekiska orden tri, som betyder tre, och skelos, som betyder ben. Precis som hakkorset har triskelen använts som symbol för solen i många kulturer.

  Triskelen användes av Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), en vit sydafriansk kamporganisation som bekämpade varje försök att avskaffa det sydafrikanska apartheidsystemet som då rådde i landet.

  En av världens största naziströrelser, Blood & Honour, använder sig av symbolen.

  triskele

  triskele

 • keltiskt kors

  keltiskt kors

  Det keltiska korset är vid sidan av hakkorset den mest använda symbolen inom den högerextrema rörelsen. Det började spridas under andra hälften av 1900-talet av organisationer som inte ville använda sig av symboler från Nazityskland. Med tiden har det keltiska korset blivit en internationell symbol för vit makt.

  Det svenska Frisinnade Unionspartiet (FUP) har använt det keltiska korset som sin symbol och den amerikanska vit makt-hemsidan Stormfront använder den med orden "White Pride World Wide".

  keltiskt kors

  keltiskt kors

 • solhjul

  solhjul

  Solhjulet är ett tecken med en mycket lång historia. Man vet inte mycket om symbolens betydelse för länge sedan, men olika fynd pekar på att solhjulet har varit associerat till den revolution i samhället som uppfinnandet av hjulet innebar.

  Den rikliga förekomsten av solhjul på hällristningar i Norden gjorde att tecknet i Nazityskland såg som en nordisk solsymbol. Aktivister inom dagens extremhöger använder solhjulet för att framhäva ett nordeuropeiskt kulturarv. Bland annat pryder symbolen skivomslag för vikt makt-band och är också Nordiska Rikspartiets organisationssymbol.

  solhjul

  solhjul

 • varghake

  varghake

  Varghaken, en symbol för motstånd, har använts i olika sammanhang i flera hundra år. I Tyskland började varghaken användas efter förlusten av första världskriget, som en symbol för ett nationellt motstånd mot den politik som tvingats på Tyskland av segermakterna.

  Inom nazistgrupperingarna har den behållit sitt symbolvärde - bland annat använde den militanta svenska nazistorganisationen VAM varghaken som en symbol för "den vita rasens försvar".

  varghake

  varghake

 • kugghjul

  kugghjul

  Kugghjulet är till skillnad från många andra av vit makt-världens symboler relativt ny. Den började användas som symbol under 1700 och 1800-talen och symboliserar teknik, framåtskridande och rörlighet. Kugghjulet har en stark koppling till arbetarklassen och är inte en utpräglad nazistsymbol. Bland nazister idag används kugghjulet ofta av de som vill betona sin arbetarbakgrund.

  kugghjul

  kugghjul

 • hammaren och svardet

  hammaren och svärdet

  Hammaren och svärdet som symbol daterar tillbaka till 1920-talets Tyskland. Politiska grupperingar försökte kombinera socialistiska idéer med den nationalistiska ideologin. Symbolen försvann under Hitlers regim, men återupptäcktes av tyska nazister på 1990-talet. I Sverige används symbolen av Helsingborgskampanjen.

  hammaren och svardet

  hammaren och svärdet

 • vit makt-nave

  Vit makt-näve

  En höjd näve har sedan 1800-talet använts som tecken på enighet och styrka av en mängd grupper med olika politiska mål. Den amerikanska medborgarrättsorganisationen Svarta pantrarna, som bildades 1966, använde sig av en höjd näve som tecken på enighet i kampen mot diskriminering. Vit makt-näven lanserades inom skinnskallekulturen på 1970-talet som en "arisk" motsvarighet till denna black power-näve.

  vit makt-nave

  vit makt-näve

 • nordiska_forlaget

  Nordiska Förlaget/Nordiska Förbundet

  Nordiska Förbundet och Nordiska Förlaget använder sig av en symbol med en ryttare och en häst.

  nordiska_forlaget

  ryttare och häst

 • lejon

  lejon

  Nationaldemokraternas ungdomsförbund (NDU) använder sig av ett lejon som symbol. Lejon har använts som en symbol för styrka och mod i en rad olika sammanhang, exempelvis i släktvapen, på flaggor och i myndighetssymboler. Symboler med lejon har ingen egentlig koppling till nationalsocialism eller högerextremism. NDU:s lejon är nästan identisk med Singapores nationalsymbol som är röd istället för brandgul.

  lejon

  lejon

 • vasakarve

  vasakärve

  1938 skiftade det nazistiska partiet Svensk socialistisk samling partisymbol. Hakkorset byttes ut mot vasakärven, Gustav Vasas släktvapen. En vase är ett gammalt svenskt ord för ett knippe av sädesstrån.

  vasakarve

  vasakärve

 • fackla

  fackla

  Sverigedemokraterna använde sig tidigare av en brinnande fackla i den svenska flaggans färger. Symbolen var identisk med den som används av det brittiska fascistpartiet National Front.

  Sverigedemokraternas ledning valde 2006 att byta till en blåsippa och på så sätt följa den svenska traditionen att använda blommor som partisymboler.

  fackla

  fackla

 • sydstatsflagga

  Inom den amerikanska högerextremismen är det vanligt att man använder sig av flaggor från Sydstaterna under det amerikanska inbördeskriget. Den vanligaste är sydstaternas marina flagga med ett blå-vitt kryss med vita stjärnor mot en röd botten.
  Flaggan kan symbolisera ett ställningstagande mot slaveriets upphävande och för rasism men flaggan kan också vara en nostalgisk symbol för den amerikanska södern.

  sydstatsflagga

 • torshammare

  torshammare

  Inom naziströrelsen används torshammaren som en symbol för styrka och kraft. Även om halssmycken föreställande hammaren säljs av diverse nazistorganisationer behöver inte en torshammare runt halsen betyda ett politiskt ställningstagande. Symbolen används exempelvis som religiös symbol och i aktiviteter som inte har något med rasism att göra.

  Enligt asatron ägde åskguden Tor en hammare som kallades Mjölner, som betyder "krossaren". Torshammaren användes som en lyckobringare symbol och bars som halsband av framför allt kvinnor.

  I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev torshammaren en populär symbol bland de antijudiska grupper som då växte fram i Tyskland och Österrike och som inspirerades av det fornnordiska.

  torshammare

  torshammare

 • dödsruna

  dödsruna

  Dödsrunan användes under andra världskriget för att hedra stupade SS-män. Den ersatte det kristna korset i dödsannonser och ovanför improviserade gravar på slagfältet. Runans vikingatida namn yr, betyder idegran, som med sin långa livslängd och eviga grönska genom historien symboliserat odödlighet. Idegran används ofta i gravkransar. Salmefonden använder dödsrunan på tygmärken, då symbolen fortfarande används för att hedra avlidna nazister.

  dodsruna

  dödsruna

 • livsruna

  livsruna, livets träd

  Livsrunans fornnordiska namn var "mannar" som betyder man eller människa. För nazister symboliserar runan liv och den används flitigt inom vit makt-rörelsen. Ett modernt exempel är Svenska Motståndsrörelsens midsommarfirande, där medlemmarna samlas kring en midsommarstång formad som en livsruna. Livsrunan förekommer också uppochnedvänd och symboliserar då döden.

  livsruna

  livsruna

 • hagalrunan

  hagalruna (germansk)

  Bland nazister representerar hagalrunan en absolut tro på den nazistiska ideologin. Runan användes på flaggor och märken av Hitlertysklands SS-bergsdivision "Nord" som var stationerad i Norge. Runan finns i två varianter. Den germanska har i modern tid bland annat använts av Hembygdspartiet och vit makt-bandet Heimdall.

  hagalrunan

  hagalrunan (germansk)

 • hagalruna

  hagalruna (nordisk)

  Bland nazister representerar hagalrunan en absolut tro på den nazistiska ideologin. I sin nordiska form förekom runan på den åtråvärda SS-ringen. Den användes på flaggor och märken av Hitlertysklands SS-bergsdivision "Nord" som var stationerad i Norge och av SS polisdivision.

  hagalruna

  hagalruna (nordisk)

 • odalruna

  odalruna

  Odalrunan har för nazister en koppling till hembygden och fädernearvet. Enligt nazisterna finns det en mystisk koppling mellan folket och det land som folket bebor. En mer utbredd användning av ordet odal är i begreppet odalbonde som förr användes för att beskriva en bonde som själv ägde och brukade sin jord.

  odalruna

  odalruna

 • sigruna

  sigruna

  Sigrunan, segerrunan eller S-runan, ansågs av nazisterna stå för styrka och seger. Runan är ett av de mest kända tecknen inom den nazistiska symbolfloran, framförallt för att medlemmarna i Hitlers SS-strykor bar dubbla sigrunor på uniformens krage.

  sigruna

  sigruna

 • svarta solen

  svarta solen

  Den svarta solen spelar en viktig roll inom nazistisk mystik där tron på det övernaturliga har en viktig roll. Tecknet härstammar från andra hälften av 1800-talet och symboliserar döden, vintern och underjorden.

  Symbolen används av bland annat tyska, amerikanska och nyzeeländska nazistgrupper och inom vit-makt-musiken.

  svarta solen

  svarta solen

 • jarnkors

  järnkors

  Järnkorsets ursprung, en symbol för mod och ära, går att spåra ända tillbaka till 1100-talet. Från början användes symbolen av tyska korsriddare men så småningom övergick järnkorset till att bli en militär utmärkelse.

  Under andra världskriget delade Hitlers regim ut ungefär tre och en halv miljoner järnkors till tyska soldater.

  Idag används järnkorset flitigt i högerextrema sammanhang, men även inom MC-kulturen och inom andra subkulturer hittar man järnkors bland annat på tröjor och som tatueringar.

  jarnkors

  järnkors

 • BSS

  BSS

  BSS är en förkortning för Bevara Sverige Svenskt, som var en rasistisk kampanjorganisaton i början av 80-talet. Organisationen upplöstes 1986, men förkortningen förekommer fortfarande på bland annat t-shirtar.

  Flera av dem som var med och startade Sverigedemokraterna 1988 hade tidigare varit verksamma i BSS.

  BSS

  BSS

 • NS

  NS

  NS är beroende på sammanhanget en förkortning för antingen nationalsocialist eller nationalsocialistisk.
  Under slutet av 1990-talet använde nazistgruppen "NS Stockhom" förkortningen i sitt organisationsnamn.

  NS

  NS

 • ZOG

  ZOG

  ZOG står för "Zionist Occupation Government", på svenska "Sionistisk ockupationsregering". Bland nazister är den ett vanligt namn på landets regering som man anser är kontrollerad av en judisk konspiration som vill styra hela världen.
  Numera talar nazister allt oftare bara sionism och sionister utan att nämna ZOG.

  ZOG

  ZOG

 • WPWW

  WPWW

  WPWW står för "White Pride World Wide", på svenska "Vit stolthet världen över".

  WPWW

  WPWW

 • 14

  14

  Den mest spridda numeriska symbolen inom Vit makt-rörelsen. Numret är en förkortning för frasen "fjorton ord" och förekommer såväl i organisationsnamn, som tatueringar och på kläder.

  De fjorton orden myntades av David Lane och är översatt till svenska: "Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn".

  David Lane var på 1980-talet medlem i den amerikanska terrorgruppen Bruder Schweigen (The Order) och spred sitt rasistiska budskap från en fängelsecell där han avtjänade livstidsstraff för inblandning i ett mord. David Lane avled i maj 2007.

  Nummersymbolen 14 används även av organisationen kring nättidningen info14 som sedan slutet av 1990-talet varit ett viktigt nav i den svenska vit makt-rörelsen.

  14

  Beteckning

 • 18

  18

  Står för första och åttonde bokstäverna i alfabetet, A och H, alltså Adolf Hitlers initialer. Siffrorna förekommer bland annat i namnen på organisationen Combat 18 och vit makt-bandet Sturm 18.

  18

  18

 • 28

  28

  Står för andra och åttonde bokstäverna i alfabetet, B och H. Det i sin tur är förkortningen för den internationella nazistorganisationen Blood & Honour, blod och ära på svenska.

  28

  28

 • 4-20

  4/20

  Symboliserar datumet 20 april, som är Adolf Hitlers födelsedag. Dagen högtidlighålls än idag inom den nazistiska rörelsen, såväl i Sverige som utomlands.

  4-20

  4/20

 • 64

  64

  Den 11 mars 1995 knivmördades en homosexuell man på öppen gata i Västerås. Mordet hade utförts med stor brutalitet och offret hade träffats av 64 knivhugg. Gärningsmannen tillhörde den lokala nazistgruppen Westra Aros SA. Den numeriska symbolen 64 har efteråt ibland använts av svenska nazister som en uppmaning till mord på homosexuella.

  64

  64

 • 88

  Är symbolen för HH, alltså den åttonde bokstaven i alfabetet. Förkortningen står för "Heil Hitler", den formella hälsningen i Nazityskland. 88 är en av de mest använda numeriska symbolerna inom den högerextrema miljön och förekommer på kläder och hos vit makt-bandet Legion 88.

  88

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...