Svensk nazism 1945-1995

Efter andra världskrigets slut befann sig de nationalsocialistiska och fascistiska partierna i kris. I många europeiska länder förbjöds partierna. Något förbud infördes aldrig i Sverige. Däremot var det många personer som lämnande rörelsen. Det största partiet "Lindholmsrörelsen" lades till exempel ner 1950.

Några få organisationer levde kvar även om de inte syntes och hördes på samma sätt. Nysvenska rörelsen med deras ledare Per Engdahl fortsatte med verksamheten och även partiet Sveriges Nationella förbund levde vidare. I mitten av 1950-talet bildades ett nytt parti som på många sätt kom att bli arvtagare till nazistpartierna som fanns i Sverige under 1930-40-talen.

Nysvenska Rörelsen

Nysvenska Rörelsen hette tidigare Svensk Opposition och bildades som en utbrytning ur Sveriges Nationella Förbund. Efter krigsslutet ombildades organisationen och fick namnet Nysvenska rörelsen. Organisationen grundades och leddes av Per Engdahl fram tills hans död 1994.

Efter andra världskrigets slut spelade Per Engdahl en viktig roll för den europeiska extremhögerns överlevnad och utveckling. Engdahl hjälpte bland annat efterlysta krigsförbrytare att ta sig till Sydamerika. Per Engdahl var också en av de första som förnekade Förintelsen. Engdahl kunde erkänna att nazityskland hade begått krigsförbrytelser men han var samtidigt noga med att påpeka att de allierade också hade begått sådana brott.

Engdahl spelade också en viktig roll för den högerextrema politikens utveckling internationellt. 1950 deltog han som svensk representant på det italienska fascistpartiets (MSI) kongress i Rom. På kongressen presenterade han Nysvenska rörelsens program som innehöll tio punkter. En viktig punkt var "nationell reformism" istället för nationalsocialism. Nysvenska rörelsens program antogs av italienarna och döptes till "Carta di Roma". Året därpå anordnades den andra fascistiska Europakongressen. Den hölls i Malmö där delar av Europas extremhöger samlades för att diskutera framtiden. En gemensam samarbetsorganisation bildades som fick namnet "Malmörörelsen".

Nysvenska rörelsen samlade aldrig speciellt många medlemmar och aktivister men Engdahls förändringar av hur man uttryckte politiken har varit betydelsefull för extremhögerns utveckling.

Per Engdahls föreslog att man skulle sluta tala om raser och istället tala om kulturer.

Citat

"Stryk gärna de rasbiologiska aspekterna"

"En invandring, som skapar betydande minoriteter med egna mönster utgör alltid ett hot mot ett folks existens och därmed mot den kultur, som det representerar"

- Per Engdahl i Nysvenska rörelsens tidning "Vägen framåt"

Samma år som Engdahl publicerade artikeln bildades kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt . Nysvenska Rörelsen existerar även idag. Organisationens verksamhet är dock väldigt liten och är i huvudsak ett nyhetsbrev på internet.

Nordiska Rikspartiet

1956 bildades Sveriges nationalsocialistiska kampförbund av Göran Assar Oredsson. En organisation som bytte namn flera gånger men från 1961 kallades Nordiska rikspartiet (NRP). Oredsson hade tidigare varit aktiv inom Lindholmsrörelsen. Till skillnad från Nysvenska rörelsen stod NRP upp för de nazistiska idéerna. Partiet försökte aldrig dölja att det var både antisemiter och antidemokrater. Även om NRP aldrig lyckades samla några större mängder medlemmar har partiet en historisk betydelse då det förde de nazistiska idéerna vidare.

I början av 1960-talet gick Vera Lindholm med i partiet. Vera hade tidigare varit gift med nazistledaren Sven-Olof Lindholm. Senare kom Vera att gifta sig med Oredsson. I hennes memoarer kan man läsa att hennes flickdröm var att gift sig med en führer. 1975 när Göran Assar Oredsson skrev sina memoarer fick Vera rycka in som partiledare. Hon var då Sveriges första kvinnliga partiledare

Aktivister från Nordiska Rikspartiet gjorde sig skyldiga till en rad grova brott. Partiet hade ett försök till en gatumilis, Riksaktionsgruppen (RAG), vars medlemmar bland annat kastade in en brandbomb vid Sverigepremiären av Mel Brooks film "Det våras för Hitler". I mitten av 1980-talet greps en rad RAG-aktivister i Göteborg för ett stort antal brott. Två aktivister greps för mordet på en 56-årig homosexuell man.

Från mitten av 1980-talet trappade NRP ner aktiviteterna. Men många av dagens nazistiska grupperingar är antingen sprungna ur eller har inspirerats av partiet. Vid årsskiftet 2009-2010 meddelade Göran Assar Oredsson att Nordiska rikspartiet inte existerar längre. I ett brev till Expo angav han sin hälsa som anledning till att partiet lade ner sin verksamhet.

Bevara Sverige Svenskt

1979 startade ett antal personer som tidigare hade varit aktiva i organisationer som Nordiska rikspartiet, Nysvenska rörelsen och Sveriges nationella förbund kampanjen Bevara Sverige Svenskt (BSS). Kampanjen var nyskapande på så vis att den från början endast drev en fråga: Motståndet mot invandring från länder utanför Europa. BSS första flygblad presenterade ett framtidsscenario om hur Sverige skulle förändras om invandringen till Sverige fortsatte:

Citat

"För varje år blir svenskarna allt färre. Om fyra år finns inget svenskarnas Sverige. Med kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk, huller om buller."

- Det första flygbladet från BSS

Trots att scenariot inte blev verklighet fortsatte BSS sin kamp mot invandring. Kampanjen lyckades också med något som de tidigare organisationerna under perioden efter andra världskriget inte hade lyckats med. Den lyckades dra till sig en ny generation aktivister. Det var framförallt BSS som under början av 1980-talet sög upp de skinheads som sympatiserade med extremhögern.

1986 bildade BSS ett parti tillsammans med populistiska Framstegspartiets Stockholmsavdelning. Partinamnet blev Sverigepartiet. Sammanslagningen blev dock misslyckad och 1988 startade BSS-falangen ett eget parti. Det partiet heter Sverigedemokraterna.

Vitt Ariskt Motstånd

Det var inte alla som hade rört sig i kretsarna kring BSS som lockades av idén om att bilda ett politiskt parti och försöka komma in i riksdagen och i kommunerna. Medan ledningen i BSS inspirerades av de populistiska partierna i Skånes valframgångar och extremhögern i Europas comeback i parlamenten fanns det de som inspirerades av en annan utveckling i en annan del av extremhögern. En del av de yngre aktivisterna, framförallt skinheads, inspirerades av den amerikanska extremhögern där aktivister hade förklarat "heligt raskrig" mot demokratin och mot något som de kallade "ZOG" (en påstådd judisk världskonspiration). Som inspiration hade de boken "The Turner Diaries" av författaren William Pierce. En bok där våld förhärligades. Boken berättar en historia om hur några nazister bedriver ett krig mot judarna och demokratin. I Sverige fick dessa idéer framförallt fäste bland rasistiska skinnskallar och i tidningar som Streetfight, Vit Rebell och senare storm. 1991 bildades nätverket Vitt Ariskt Motstånd (VAM). Ett nazistiskt våldsamt nätverk som bland annat gjorde sig skyldigt till en ockupation av en polisstation utanför Stockholm och ett bankrån i Sveg i Härjedalen. VAM:s grundare var Klas Lund som idag är ledare för den nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen. Lund hade under 1980-talet dömts för inbladning i mordet på den unge antirasisten Ronny Landin.

Under mitten av 1990-talet lade VAM ner sin verksamhet. Flera av dagens nazistiska organisationer är dock sprungna ur nätverket. Förutom Svenska motståndsrörelsen som nämndes ovan är också Svenskarnas parti (tidigare Nationalsocialistisk front) en efterföljare till VAM.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...