Utbildningar för skolan

FÖR ELEVER

Våga ifrågasätta!
En föreläsning där vi rör oss både på individplanet och på en samhällsnivå och tar upp vi och dom-tänkande, stereotyper och rasism i dagens Sverige.
Ur ett källkritiskt perspektiv problematiseras vanliga påståenden och frågeställningar om flyktingskap, kriminalitet, kultur och svenska traditioner. Vi belyser intoleransens och rasismens konsekvenser och vad som händer när vi låter fördomar styra hur vi handlar.

Våga ifrågasätta! är anpassad efter olika åldersgrupper och kan erbjudas till elever i åk 7-9 samt till gymnasieelever.

Tid: 1,5 timme
För mer information: [email protected]


FÖR SKOLANS PERSONAL:

Intolerans och skolan
Föreläsningen tar avstamp i vi och dom-tänkande och belyser rasismens och intoleransens idé, struktur, organisering och konsekvens. Utbildningen ger en kunskapsöversikt om den organiserade rasism och intolerans som både elever och skolpersonal kommer i kontakt med via internet och på gator och torg.
Expos utbildare presenterar strategier för att hantera och förebygga intolerans. Vi ger exempel på hur man kan bemöta fördomar och intolerans men samtidigt undvika att hamna i en konfrontation med låsta positioner.

Tid: 1,5 timme


Utbildningsdag
Expo erbjuder en hel eller en halv utbildningsdag med lärare och andra pedagoger. Utbildningen bygger vidare på föreläsningen Intolerans och skolan.

Den första delen handlar om hur strukturer och fördomar och myter om olika grupper i samhället når ut och påverkar människor. Vi ger en översikt om organiserad rasism och intolerans och analyserar och diskuterar idéerna bakom. Utbildningen ger en orientering i intoleranta och rasistiska organisationers rekrytering, opinionsbildning, bruk av symboler och musik.
Den andra delen fokuserar på långsiktiga strategier för att hantera och förebygga intolerans. Vilka åtgärder fungerar och vilka är kontraproduktiva? Hur kan man bemöta fördomar men samtidigt undvika att hamna i en konfrontation med låsta positioner. Vi ger exempel på hur man kan främja demokratiska värderingar och ett källkritiskt förhållningssätt som motverkar mytbildning. Vi delar också med oss av litteraturtips och övningar som belyser identitet och tränar elevers förmågor att sätta sig in i andra människors perspektiv.
Under heldagsutbildningar arbetar vi även med case genom vilka deltagarna får omsätta utbildningen och diskussionen i praktiskt arbete och gemensamt hitta strategier för att motverka och förebygga rasism och intolerans.

Tid 3-6 timmar
För mer information: [email protected]


VAD VILL DU VETA?

Är det någon speciell organisation som Expo bevakar som du vill ha en föreläsning om? Vill du kanske ha en heldag om ett visst fenomen som rör Expos bevakningsområde? Finns det föreläsningar i vårt utbud som du vill kombinera? Vi skräddarsyr gärna utbildningar efter förfrågan.
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...