Rasbiologi

Rasbiologin är en lära som bygger på att människor delas in i olika raser som har olika egenskaper och som är olika mycket värda.

Rashygien är en idé som hör ihop med rasbiologi. Med rashygien menas att man genom att föda fram de "bästa" (t.ex. de man tyckte såg mest "rena"ut) människorna ur en ras kan stärka rasen.

  • BESKRIVNING

    Propaganda från Riksfronten

  • BESKRIVNING

    Propaganda från Nationalsocialistisk front

Ur boken Svenska folktyper

"Det är uppenbarligen av största vikt att få reda på, vilka raskorsningar som äro gynnsamma och vilka som äro till skada för folket. Här skall den rasbiologiska forskningen visa vägen för kommande släktled - här som på så många andra områden."

- Herman Lundborg, 1919

Historiskt förknippas rasbiologin framförallt med Adolf Hitler och Förintelsen. Men faktum är att Sverige i början av förra seklet var världsledande på det rasbiologiska området. År 1921 inrättades Statens institut för rasbiologi i Uppsala. Under ledning av professor Herman Lundborg bedrevs under flera år rasbiologiska studier på olika människotyper i Sverige, forskning som hade rashygieniska motiv.

De rasbiologiska och rashygieniska idéerna genomsyrade mycket av det svenska samhällstänkandet under början av förra århundradet, och gav bland annat upphov till tvångssteriliseringar av människor som man menade kunde hota den nordiska rasens överlevnad.

Ur boken Svenska folktyper

"Ett av goda raselement sammansatt folk skapar åt sig goda samfundsförhållanden, om det fritt får utveckla sig, ett folk av dålig ras åter förmår ej detta.

Det ges nutiden (liksom förr i världen) folk av helt olika kvalitet, dels begåvade,företagsamma och livskraftiga folk, dels åter andra, som äro svaga, tröga och föga livsdugliga, med ett ord utdöende sådana."

- Herman Lundborg, 1919

Rasbiologi i dagens Sverige

1956 försvann Statens institut för rasbiologi, och de flesta i samhället tog avstånd från rasidéerna. Men än idag finns högerextrema rörelser som fortfarande vill dela in människor i raser med olika värden. för vilka det rasbiologiska tänkandet är centralt, t ex Svenska motståndsrörelsen.

Att diskutera

  • Finns det spår av rasbiologins idéer i dagens samhälle?
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...