Om Expo Skola

Expo Skola erbjuder en unik kunskapsbank om organiserad rasism och intolerans som framför allt vill hjälpa elever att lättare känna igen och ha ett motstånd mot både organiserad intolerans och de rasistiska idéer som ligger till grund för dem. Sajten riktar sig i första hand till elever på gymnasiet och i grundskolans senare år men kan även hjälpa pedagoger, skolpersonal och andra intresserade i att utmana rasistiska och intoleranta idéer. Expo Skola utvecklades av Expo utbildning med stöd av Stiftelsen Natur och Kultur och Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap.

LRF.jpgEXPO UTBILDNINGNOK

OM EXPO

Stiftelsen Expo grundades 1995 för att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Verksamheten bedrivs på ideell grund.

Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Vår vision är ett demokratiskt samhälle där människor inte förföljs, trakasseras eller fråntas sina rättigheter på grund av hudfärg, etniskt ursprung, sexuell läggning eller religion. Ganska självklart, eller hur?

Om Expo Skola

Om Expo Utbildning

Sedan 1997 har Expo föreläst för politiker, fackföreningsmedlemmar, allmänhet, poliser, socialtjänsten, skolpersonal och andra som på olika sätt har behov av att veta mer om organiserad rasism och/eller om hur vi motverkar rasistiska idéer och åsikter.

Våra föreläsningar svarar på frågor som; vilka är egentligen Sverigedemokraterna? Hur kan politiker och journalister förhålla sig till extremhögern? Vad gör man när skolan fylls med rasistpropaganda?

Kontakt

Utbildningssamordnare och ansvarig Expo Skola:

Niclas Nilsson

Epost: [email protected]

Tfn: 08-400 219 84

Mer information Expo utbildningbok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...