Nordiska nationalsocialister

Nordiska nationalsocialister är en numera nedlagd nazistisk organisation.

Sommaren 2009 uteslöt partiledningen för Svenskarnas parti (som då hette Folkfronten) Rickard Ekman och Mattias Söder, två ledande aktivister från partiets Stockholmsavdelning. En kort tid efter att Ekman och Söder uteslutits grundade dessa två organisationen Nordiska nationalsocialister (NNS).

När NNS grundades valde stora delar av Folkfrontens
medlemmar i Stockholm och Uppsala att lämna Folkfronten och i stället ansluta sig till NNS.
Nordiska nationalsocialister lades ner i maj 2013 och medlemmarna uppmanades att istället söka sig till en annan nazistisk organisation, Svenska motståndsrörelsen. Rickard Ekman meddelade samtidigt att han lämnar politiken.

NNS försökte under år 2010 att registrera sig som ett parti utan att lyckas. Majoriteten av organisationens aktiviteter har bedrivits i Stockholmsregionen. Dessa aktiviteter har mestadels varit bildningsmöten, föredrag och studiebesök. Nordiska nationalsocialisters organisationssymbol består av en vasakärve i gult med två korslagda svärd mot en blå sköld.

Ideologi och mål

Nordiska nationalsocialister, NNS, uttrycker i sitt ideologiska program en målsättning att anknyta sin organisation till den nationalsocialism som fanns i Sverige redan under 1920-talet. Som exempel ges bland annat Birger Furugård och dennes parti, Svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet.

Det ideologiska program som NNS publicerar på sin hemsida är närmast identiskt med det program som Göran Assar Oredsson publicerade och stod bakom under sin tid som partiledare för det numer nedlagda nazistiska partiet, Nordiska Rikspartiet.

NNS ställer sig bakom en klassisk nationalsocialism inkluderande ett tydligt rasbiologiskt tänkande, förakt för det demokratiska styrelseskicket och en bärande antisemitism. NNS ser som sin uppgift att medverka till genomförandet av en "nationell revolution" i Sverige.

Fakta

  • Nordiska nationalsocialister är en nazistisk organisation
  • Organisationen grundades år 2009 som en utbrytning ur Folkfronten
  • Majoriteten av organisationens verksamhet bedrivs i Stockholmsregionen
  • Organisationens symbol är en gul vasakärve med två korslagda svärd mot en blå sköld

Citat

"Var trogen mot dig själv, din ras, ditt folk och dess fädernearv! Förbli fosterländsk! Hävda din rätt och plikt att leva och verka för ditt land och folk, trogen ditt biologiska och nationella arv!"

- Ur principprogrammet".
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...