Nationalism

Den nationalistiska principen utgår från att det i världen finns en rad nationer. I varje nation finns en befolkning med egenskaper som anses vara unika för just den nationen och det egna folket. Det som uppfattas som nationens intressen kommer i första hand.

Nationalismen som ideologi växte sig stark i Europa under 1800-talet och flera nationalstater bildades under denna period. Fram till dess hade Europa länge dominerats av stora imperier som befolkades av olika grupper av människor. Långt in på 1900-talet fortsatte nya stater att bildas runtom på den europeiska kontinenten.

Nationalism kan se ut på olika sätt. Statsnationalism utgår från uppfattningen att alla medborgare oavsett härkomst, etniskt ursprung, kulturell bakgrund eller religiös tillhörighet kan bli en del av det gemensamma samhället. Statens funktion i en sådan nation blir att samla sina medborgare kring de grundläggande värderingar som nationen vilar på. Den formen av nationalism finns bland annat i länder som USA och Kanda som är invandringsländer. Där blir mångfald en viktig del av den nationella identiteten.

Men det finns former av nationalism som snarare exkluderar människor från gemenskapen, tillexempel etnonationalism. Etnonationalism utgår från idén att det bara kan finnas ett folk i varje nation. Det är då den etniska samhörigheten som utgör grunden för nationen, enligt det synsättet. Det bygger på föreställningen om att etnicitet är något ursprungligt och oföränderligt och kommer med födseln. Det innebär i praktiken att inte alla kan bli en del av nationen, och att man exempelvis bara kan vara svensk om man också har svenska föräldrar och svenska mor- och farföräldrar osv.

Historiskt har nationalismen har lett till många krig. Ett exempel är kriget i det forna Jugoslavien på 1990-talet, en konflikt med nationalistiska förtecken som fick hemska konsekvenser. Det kulminerade i folkmordet i Srebrenica då uppskattningsvis 8000 muslimska pojkar och män mördades under några dagar.

Samtidigt har nationalismen historiskt också använts som ett medel för att uppnå frihet och självbestämmande. Under kolonialismen vad det idén om nationellt självbestämmande som fick människor att på olika sätt bekämpa förtrycket från kolonialmakten.

I Sverige finns det politiska miljöer som grundar sig på nationalism som utesluter människor. Sverigedemokraterna är ett exempel på att parti med nationalistisk ideolog, som understryker kulturgemenskap som grund för nationen. Samtidigt finns det högerextrema aktörer som förespråkar en nationalism som bygger på "rasgemenskap" eller etnicitet.

Att diskutera

  • Vad finns det för fördelar och nackdelar med nationalism?

Senast uppdaterad januari 2016.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...