Nationaldemokraterna

Nationaldemokraterna var ett etnopluralistiskt parti som bildades sommaren 2001 som en utbrytning ur Sverigedemokraterna, efter att två partistyrelseledamöter hade uteslutits. Partiet fungerade som ett tillhåll för missnöjda sverigedemokrater och personer som hade en bakgrund inom vit makt-rörelsen. Partiet lades ned i april 2014.

Nationaldemokraterna sade sig vilja bevara världens olika folk. För att kunna göra det måste olika folk leva avskiljt från varandra. Det betyder att människor som partiet inte ansåg passa i Norden skulle skickas härifrån till sina ursprungliga länder. Oavsett hur länge personerna har levt i Sverige.

Homofobisk retorik

I perioder utmärkte sig partiet för sin homofobiska retorik, de hetsade mot homosexuella. Sommaren 2003 attackerade partiets ungdomsförbund, NDU, Pridedemonstrationen i Stockholm. Attacken leddes av Marc Abramsson som 2006 valdes till partiledare i Nationaldemokraterna.

Partiet har också samarbetat med nazistiska organisationer och deltagit i den så kallade Salemmarschen som arrangerades mellan 2000-2010 och var en viktig samlingspunkt för aktörer i den högerextrema miljön.

Citat

"Alla folk i världen har en moralisk rätt till frihet, oberoende och fortsatt existens, så att det mänskliga livet på jorden kan behålla denna mångfald. Inget folk skall riskera att denna rätt kränks genom undanträngning av eller påtvingad integrering med andra, vitt skilda folk."

- Ur ND:s partiprogram "Alla folks rätt till liv".

I början av 2000-talet hade Nationaldemokraterna en betydande roll inom den nationella rörelsen. Efter sommaren 2004, då partiets grundare Tor Paulsson häktades för att misshandel, kom partiet att spela en allt mindre roll inom rörelsen. I valet 2006 fick partiet 3064 riksdagsröster och tre kommunala mandat. Två i Södertälje och ett i Nykvarn.

Tidningen Nationell idag

Nationaldemokraterna gav sedan 2002 ut veckotidningen Nationell idag. I partiets kampanj för att tidningen skulle få statligt ekonomiskt presstöd fick man stöd av vit makt-nätverket Fria Nationalister. Och i april 2010 beslutade presstödsnämnden att Nationell Idag skulle få presstöd på miljonbelopp.

2012 splittrades dock redaktionen när den dåvarande chefredaktören Vavra Súk sparkades. Han tog med sig stora delar av redaktionen och bildade en ny tidning, Nya Tider. De två tidningarna existerade parallellt.

Patrik Ehn som uteslöts ur Sverigedemokraterna i mars 2013 blev i början av 2014 redaktör för Nationell Idag som också gavs ut en tid efter partiets nedläggning - och tidningen kom i slutet att präglas allt mer av de identitära idéströmningarna. Ehn har en lång bakgrund inom den svenska extremhögern och kom senast från Sverigedemokraterna, där han varit gruppledare i Västra götalandsregionen. Han har också suttit som politisk vilde på SD-mandat i Göteborgs kommun och regionfullmäktige. Ehn började sin politiska bana inom nazistiska Nordiska Rikspartiet på 80-talet. Tidningen Nationell idag gick i konkurs i oktober 2014.

Nedläggningen av partiet

I april 2014 lades partiet slutligen ned efter att ha fört en allt mer tynande tillvaro efter Sverigedemokraternas framgångar i riksdagsvalet 2010. I samband med detta uppmanade den dåvarande partiledaren Marc Abramsson de som "söker ett utlopp för din aktivism" att istället söka sig till det ideologiskt närstående Nordisk Ungdom och uppmuntrade sina sympatisörer att rösta på den forna meningsmotståndarna Sverigedemokraterna.

Fakta

  • Nationaldemokraterna bildades 2001 som en utbrytning från Sverigedemokraterna
  • Marc Abramsson var partiets ledare
  • Nationaldemokraterna grundade veckotidningen Nationell Idag
  • Nationaldemokraterna lades ner i april 2014

Senast uppdaterad februari 2016.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...