Massinvandring


Begreppet Massinvandring används inom den främlingsfientliga idévärlden som ett slags språkligt verktyg för att försöka få den utomeuropeiska invandringen till Sverige att verka stor och farlig.

Allt ifrån Sverigedemokraterna till nazistiska Svenska Motståndsrörelsen menar att det pågår en massinvandring från utomeuropeiska länder. De kopplar sedan ihop massinvandringen med allt ifrån kriminalitet till att svensk kultur skulle vara hotad.

På nyheterna hör vi idag mycket om flyktinginvandring. Det är för att historiskt många människor är på flykt från krig och konflikt. Det märks också genom att flyktinginvandringen till Sverige är större än kanske någonsin tidigare. Men långt ifrån alla invandrare eller migranter är flyktingar.

En migrant är en person som flyttat från sitt hemland och bosatt sig i ett annat land, för att bilda familj, arbeta, studera eller för att söka skydd från krig och förföljelse (vilket kallas flyktingskäl eller skyddsskäl). I det nya land där personen bosätter sig är personen enligt statistiken en invandrare och från det gamla landet sett har personen blivit en utvandrare.

Statistiska Centralbyrån, SCB, utgår från definitionen att en invandrare är en person som kommer till Sverige med avsikten att stanna här i mer än 12 månader, har uppehållstillstånd och folkbokför sig i landet. Medborgare från nordiska länder behöver inget tillstånd för att invandra till Sverige.

För att få en rättvisande bild av storleken på invandringen till Sverige, måste vi se både hur många som invandrar och hur många som utvandrar - alltså flyttar från - Sverige. För att en person ska kunna definieras som utvandrare måste den ha flyttat till ett annat land med avsikten att stanna där i minst 12 månader.

Om vi tittar på åren 2004 - 2014 har Sveriges befolkning ökat med ungefär 0,6 % på grund av invandring under den tiden. Det kan jämföras med att befolkningen under samma period ökat med 0,2 % till följd av nya barn som fötts.

Statistik

  • År 2014 fick 110 610 personer tillstånd att bo i Sverige av Migrationsverket.
  • 42 435 av dem kom hit på grund av familjeanknytning. Fru/man, sambo eller registrerad partner och barn under 18 år och adoptivbarn räknas som familjemedlem.
  • 33 671 av dem hade flyktingskäl eller skyddsskäl.
  • 15 872 av dem var arbetskraftsinvandrare (de vanligaste yrkena var Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk, fiske, Dataspecialister, IT-arkitekter, Storhushålls- och restaurangpersonal).
  • Enligt SCB utvandrade 51 237 personer under samma period från Sverige.
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...