Kulturberikare

Kulturberikare är ett ord som ofta används av flera olika intoleranta partier och grupper. Bland annat Nationaldemokraterna, Svenskarnas Parti och Sverigedemokraterna.

Ordet är ironiskt menat, och används på ett negativt sätt för att beskriva folk med utländsk bakgrund som begår brott, eller som på annat sätt gör något som anses vara osvenskt. Om en invandrare till exempel begår ett inbrott så kan en främlingsfientlig säga att Sverige blivit "kulurberikat" eller "berikat" med brott.

Man använder ordet för att driva med de personer som anser att olika kulturer är både välkomna och berättigade att få finnas i Sverige. Varje gång någon med utländsk bakgrund begår ett brott så menar de främlingsfientliga att det är just kulturen som är anledningen till brottet. Man använder däremot aldrig Kulturberikare de gånger någon med utländsk bakgrund gör något positivt, startar ett företag, spelar bra fotboll, spelar in en skiva eller når framgång som konstnär.

NYBYGGARE

På samma sätt som Kulturberikare, används begreppet Nybyggare på ett ironiskt och negativt sätt. Det började med att Maud Olofsson, den dåvarande partiledaren för Centerpartiet, använde det positivt, när hon menade att människor som flyttar hit hjälper till att bygga upp Sverige. Direkt efter att Centerpartiet börjat använda ordet tog Sverigedemokraterna Nybyggare och började använda det på ett negativt sätt i de fall någon med utländsk bakgrund sa eller gjorde något som de ansåg vara negativt.

På det sätt som de främlingsfientliga skyller på ras eller kultur när någon med utländsk bakgrund begår ett brott, så skyller de aldrig på ras eller kultur när någon som de anser vara svensk gör något liknande. "Svenska" brottslingar blir varken kallade Kulturberikare eller Nybyggare.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...