Kultur

Spagetti med köttfärssås kommer ursprungligen från Italien men många skulle säga att det är en svensk nationalrätt. Ingår maträtten i svensk kultur?

Det finns hur många definitioner som helst på vad ordet kultur egentligen beskriver. Det kan vara allt ifrån konst, mat, musik, seder, traditioner till lagar och religionsutövning. Ordets innebörd är "odling" och innebär att kultur alltså är någonting som växer fram. Många skulle med andra ord säga att Spagetti Bolognese både är traditionellt italienskt och numera också en maträtt som ingår i den svenska kulturen.

Eftersom man kan mena nästan vad som helst när man pratar om kultur kan det vara svårt att diskutera ämnet, olika grupper, rörelser och politiker använder samma ord men kan mena olika saker. De flesta brukar mena saker som funnits länge i ett samhälle och som anses vara typiskt just där.

Mångkultur

Ett mångkulturellt samhälle är idén om att ett samhälle fungerar och utvecklas till det bättre genom att människor med olika kulturella influenser bygger upp det samhället. Sverige ses som ett sådant samhälle.

Grupper som motsätter sig ett mångkulturellt samhälle menar istället att resultatet blir dåligt och att någon alltid måste ge upp sin ursprungskultur. De tror inte att man kan ha eller utöva två kulturer samtidigt: antingen delar man till exempel den svenska kulturen och då är man svensk eller så delar man en annan kultur och då är man någonting annat. Men det finns väldigt många personer i Sverige som utövar delar av den traditionellt "svenska kulturen" och samtidigt utövar vissa delar av kulturer som är vanligare i andra länder.

Sverigedemokraterna brukar ofta prata om att den svenska kulturen måste bevaras och ser olika kulturer i landet som ett hot mot det svenska samhället.

Citat

"Vi anser också att de värderingar som råder i det traditionella Sverige är sympatiska och värda att bevara. Vi menar att en del värderingar som kommer in i landet och ges stort utrymme i och med att vi ska vara ett mångkulturellt samhälle hotar att få en splittrande effekt för samhället."

Sverigedemokraternas hemsida 2011

Kultur och trygghet

Det finns en tanke om att personer som föds i ett land men har föräldrar från ett annat har en fot i den ena kulturen och en fot i den andra. Rörelser som ogillar mångkulturella samhällen använder sig ibland av den idén och menar att personer kan bli osäkra och få problem med sin självbild på grund av olika kulturella influenser i sitt liv. Man blir istället trygg om man har en stark känsla av att tillhöra en enda kultur.

Sverigedemokraterna som inte tycker att samhället går att hålla ihop om inte alla människor i det delar samma kultur, vill därför att invandrare ska assimileras i samhället, dvs. överge det som hör till sin gamla kultur och omfamna den svenska kulturen.

Citat

"Vi tror därför på assimilering samt ett stärkande av den svenska kulturen. Vi verkar för att återgå till en assimilationspolitik istället för dagens misslyckade integrationspolitik. Med assimilering menar vi att de invandrare som kommer till Sverige ska anpassa sig till Sverige och inte att Sverige ska anpassa sig till invandrarna."

Sverigedemokraternas hemsida 2011

Vem tillhör vilken kultur?

Vissa menar att kultur är någonting som finns i ett visst land eller hos en viss folkgrupp. När man ser på kultur som något som människor har utifrån deras etnicitet (ursprung) kan det leda att man sätter in människor i låsta fack. Det föder fördomar och stereotyper (förutfattade meningar) som till exempel att sydamerikaner har ett väldigt hetsigt temperament, vilket ofta sägs höra till "deras kultur".

Ett annat problem med påståendet är att man inte automatiskt har samma kultur bara för att man kommer från ett och samma land. Alla med "svensk bakgrund" har ju inte samma levnadssätt, och traditionellt sett har det inte varit så heller.

Ett annat exempel är USA där det finns många olika grupper som nog skulle säga att de har en egen speciell kultur samtidigt som vissa skulle säga att alla är del av dagens amerikanska kultur. Samma problem dyker upp när man pratar om muslimer som en grupp som sägs dela en kultur trots att de kommer från olika länder, och att det inom varje land finns olika kulturer.

Att diskutera

  • Vad är kultur för dig?
  • Finns det en svensk kultur och vad ingår i så fall i den?
  • Var börjar och slutar en kultur?
  • Hur kan kulturer utvecklas?
  • Är vissa kulturer bättre än andra?
  • Kan man ha två halva kulturer?

Senast uppdaterad mars 2016.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...