Jihad

Jihad är ett muslimskt begrepp och kan översättas som kamp eller ansträngning på svenska. Vanligen översätts jihad till "det heliga kriget" och väcker hos en del associationer med fanatism, intolerans och grymhet. Begreppets ursprungliga betydelse har dock inte i första hand med krig att göra.

Inom muslimsk tradition har jihad handlat om fysisk, moralisk och intellektuell ansträngning. Jihad är ett begrepp som rymmer många dimensioner. Det kan avse den kamp som troende muslimer måste föra med sig själva för att leva ett liv i enlighet med Guds väg. Men, det kan också avse den militära och politiska kampen som syftar till att skydda islamiska områden och muslimska intressen.

Historiskt har muslimska lärde, så kallade ulama, lyft fram fyra olika sätt att föra jihad på: med hjärtat, med tungan, med handen och med svärdet.

- Jihad med hjärtat avser den troendes andliga och moraliska kamp. Denna form av jihad anses vara så viktig att den ibland kallas för "det större jihad".

- Jihad med tungan avser den troendes ansvar att vara ett föredömligt exempel och introducera andra till Guds väg.

- Jihad med handen avser den troendes skyldighet att bidra till samhällets utveckling och välstånd.

- Jihad med svärdet avser det heliga kriget mot sådant som hotar olika muslimska intressen. Denna form kallas ibland för "det mindre jihad"

Hur jihad används är förstås olika beroende på vilken inriktning och vilka religiösa auktoriteter en troende muslim vänder sig till.

Precis som många kristna i Sverige inte är så religiösa eller troende av sig (trots att Svenska kyrkan har över 6 miljoner medlemmar) så finns det många muslimer idag som inte är särskilt religiösa eller troende. Därför saknar det religiösa påbudet om jihad betydelse för många muslimer.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...