Islamofobi

Islamofobi är ett begrepp som används för att beskriva fördomar och fientlighet mot muslimer. Många intoleranta grupper pekar idag ut troende muslimer eller personer med muslimsk bakgrund som det största hotet mot Europa.

Islamofobi syftar till att peka ut en specifik grupp i samhället och tillskriva den vissa bestämda negativa och oföränderliga egenskaper. Ibland beskrivs islamofobi som en form av kulturrasism eftersom det följer samma logik som rasism men inte betonar ras, utan istället religion och kultur. Islamofobin har gamla rötter.

De antimuslimska fördomarna bygger på en idé om att det bara finns ett islam och att alla muslimer är en del av samma kultur med samma vilja och samma åsikter. Man tar inte hänsyn till att det finns mer än 1 miljard muslimer i världen som har olika nationaliteter, talar olika språk och lever i olika sociala och politiska miljöer. Islamofober tar inte hänsyn till detta utan förenklar istället verkligheten.

Religionskritik och islamofobi

Ibland pekas muslimer som grupp ut som våldsverkare och kvinnoförtryckare. Man hämtar då ofta stöd för sådana påståenden i religiösa texter. Islamofober påstår att religionen islam skiljer sig i grunden från andra religioner. De menar att Islam är primitiv och omöjlig att kombinera med demokrati. Därför påstår vissa att muslimer är ett hot mot demokratin. Att säga så är inte samma sak som att kritisera en religion, utan här handlar det om att utpeka muslimer på ett och samma sätt och som en fara för samhället.

De antimuslimska grupperna plockar ofta ut olika avsnitt ur islams heliga bok, Koranen. Den härstammar från 600-talet och innehåller förstås olika avsnitt med odemokratiska budskap. Just de avsnitten i koranen pekas ut när antimuslimska eller islamofobiska grupper och personer hävdar att muslimer är våldsamma och odemokratiska. Samtidigt väljs alla budskap som talar om fred och kärlek bort. Islamofoberna bortser också från att även andra religiösa texter, exempelvis Bibeln, också har odemokratiska delar.

Ibland betraktas islam inte som en religion utan istället bara som en hotfull och odemokratisk politisk ideologi. Det finns såklart politiska ideologier som utgår från islam - men samtidigt finns det många olika inriktningar och de skiljer sig åt.

 • BESKRIVNING

  TEXT

 • BESKRIVNING

  TEXT

 • BESKRIVNING

  TEXT

 • BESKRIVNING

  TEXT

Precis som inom antisemitismen kan islamofobin innefatta konspirationsteorier. En del islamofober talar om "Eurabia". Det är en konspirationsteori som bygger på en idé om att muslimer medvetet håller på att ta över Europa, vill förstöra kulturen och göra det till en muslimsk diktatur. Antimuslimska aktörer menar att de gör det genom ett högt barnafödande och genom massinvandring från muslimska länder. På islamofobiska sajter på internet och i olika böcker sprids propagandan om att muslimer försöker ta över Europa.

I Sverige finns det politiska företrädare inom den antimuslimska miljön som menar att svenskheten är hotad för att det finns moskéer eller att det går att köpa ett visst typ av kött i affärer. De säger att det pågår en islamisering. Men de tar inte hänsyn till att religionsfrihet gäller alla i Sverige - oavsett tro.

Citat

"Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap."

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på Aftonbladets debattsida 2009-10-19

Att diskutera

 • Vilka fördomar mot muslimer har du hört i din vardag?
 • Var går gränsen mellan kritik mot religionen islam och fördomar och hat mot muslimer?
 • Vad kan man göra för att bekämpa islamofobin?

Senast uppdaterad januari 2016.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...