Intresseorganisationer

MR-systemet bygger på att FN eller stater ska kunna kritisera andra stater om de inte respekterar mänskliga rättigheter i sitt land. I verkligheten vågar inte alltid statsledare kritisera andra länder eftersom det kan vara känsligt och kan skapa konflikt mellan länderna.

Istället är det ofta olika typer av intresseorganisationer som lyfter upp och kritiserar länder som inte följer de mänskliga rättigheterna. De här organisationerna är ofta avskilda från staten och kallas därför "non-governmental organization", NGO's. Amnesty, Greenpeace och Rädda barnen är exempel på organisationer som arbetar för ett speciellt syfte och som på olika sätt vill uppmärksamma problem och orättvisor de ser i världen.

Vad kan organisationerna göra?

Många ideella intresseorganisationer försöker påverka regeringar genom att synas i medier, göra olika aktioner, demonstrera och vissa arbetar mycket mot FN.

Varje år rapporterar exempelvis länder till FN om hur de sköter mänskliga rättigheter i sitt land, men det är inte alltid dessa stämmer utan många länder vill visa att de är bättre än de egentligen är. Då brukar icke-statliga intresseorganisationer skriva och skicka in en egen rapport till FN som speglar verkligenheten bättre.
De kallas skuggrapporter och är mycket viktiga för både FN och medier som får reda på felaktigheter som vissa regeringar ljuger om.

Det finns lokala, nationella, och internationella intresseorganisationer som spelar en stor roll i de här frågorna. De kan arbeta det på väldigt olika sätt, vissa har volontärarbete och jobbar lokalt med människor som behöver hjälp i ett visst område. Andra gör uppmärksammade kampanjer eller arbetar mot FN för att ändra systemet på politikernivå och på så vis få mänskliga rättigheter att fungera bättre över hela världen.

Ideella organisationer kan också ha möjlighet att föra någons talan vid domstolar, så de kan driva fall där kränkta personer inte själv har möjlighet att driva ett fall i domstol.

Att diskutera

  • Vad finns det för fördelar och nackdelar med att organisationer försöker påverka statsledare istället för att politiker gör det sinsemellan?
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...