Integration

Med integration menas den process som människor från andra kulturer genomgår för att anpassa sig till majoritetssamhället, t.ex. när en människa kommer från ett annat land till Sverige.

I motsats till assimilation, där minoriteter helt överger sin gamla kultur, sina traditioner och sitt språk, handlar integration om att få en plats i samhället och samtidigt kunna behålla sin kulturella identitet.

För att integration ska fungera krävs att även majoritetsbefolkningen anpassar sig till minoriteterna, t.ex. genom att tillåta andra religioner, traditioner och seder. Det är med integration som man uppnår ett mångkulturellt samhälle.

Svensk integrationspolitik

På Sveriges regerings hemsida kan man läsa att "integrationspolitiken omfattar frågor om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund". För att integrationspolitik ska fungera måste regeringen fatta beslut inom många olika områden. Det kan handla om arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och bostadspolitik till exempel.

Citat

Den mångkulturella propagandan skall bekämpas med samma medel – massiv propaganda. Mångkulturen i sig innebär upplösning av alla traditionella värden och verkar samhällsförstörande. Den skall avslöjas för vad den verkligen är; en destruktiv kraft som hotar vårt samhälles grundvalar. Degenerativa fenomen inom kulturlivet skall bekämpas. Svenskarna skall än en gång lära sig att bli starka och stolta.

"Våra mål i korthet" - Svenska motståndsrörelsen

Är integrationen misslyckad?

Ett av de centrala argumenten mot invandring är att integrationen är misslyckad. De som vill stoppa invandringen menar att människor från andra länder varken kan eller vill bli en del av det svenska samhället och att deras närvaro skapar problem. Sverige bör därför inte ta emot fler invandrare.

Liksom i alla andra delar av samhället finns det problem med integrationen. Men det beror inte på att invandrare är sämre människor än svenskar. Däremot är det så att människor med utländsk bakgrund diskrimineras bland annat på arbets- och bostadsmarknaden. Detta leder till att fler människor med utländsk bakgrund har en låg levnadsstandard. Social utslagning kan i sin tur leda till problem i form av till exempel kriminalitet.

Att diskutera

  • När är integrationen lyckad eller misslyckad?

Läs mer

Upptakt
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...