Ingen blir nazist över en natt

Om hur skolan kan möta intoleranta elever
Av Christer Mattsson och Magnus Hermansson Adler

"Några elever längst bak började argumentera för att Förintelsen inte ägt rum. Först blev jag stum, sedan började jag med kraft och känsla föreläsa. Fakta staplades på fakta (…) Men klassen stod inte bakom mig. Några tjejer fnissade och ett par pojkar började ställa kritiska frågor om mina åsikter. De andra satt alldeles stilla."

Denna autentiska situation från en svensk gymnasieskola illustrerar den villrådighet lärare kan hamna i när de vill hävda den svenska skolans demokratiska värden och samtidigt motverka rasism och främlingsfientlighet. Visst, ingen elev blir nazist över en natt bara därför att läraren med fel metod lyckades göra historieförnekarna till diskussionens segrare. Men frågan är hur vi kan lära oss att se mönster i ungdomars agerande så att vi kan ta antidemokratiska yttringar på allvar och vidta lämpliga pedagogiska åtgärder.

Efter det nazistiska mordet på John Hron i Kungälv, fick Christer Mattsson uppgiften att utarbeta en framgångsrik metod för arbete med elevgrupper som stör och kränker på grundskolan och i gymnasiet. Metoden, som bland andra FN har uppmärksammat och rekommenderar, bygger på att först förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende. Därefter gäller det att möta den enskilde och kränkande eleven med en personlig dialog och kraftfulla pedagogiska och sociala insatser.

Boken är en enkel handledning i att planera, genomföra och utvärdera just denna typ av pedagogisk verksamhet. De metoder som beskrivs i boken är noga prövade och utvärderade. Just enkelheten gör att vilken drabbad skola som helst kan börja planera för aktiva insatser.

Inledningsvis visar boken hur skolans personal kan identifiera de elever som deltar i kränkningar av invandrarelever och andra elever. Här är det särskilt viktigt att skolan inte drabbas av panik och ser rasister nästan överallt. I många fall är nämligen den ideologiska medvetenheten låg bland de elever som kränker och stör. Och runt omkring kärngruppen av kränkande finns det exempelvis elever som inte alls sympatiserar med det rasistiska budskapet, men väl tycker att gruppens medlemmar är coola och häftiga typer. Boken ger tydliga exempel på de olika grupper som flockas kring den främlingsfientliga eller rasistiska kärngruppen.

De skolor som tillämpat metoden har upplevt hur nästan samtliga elever, som bedrivit en störande och rasistiskt inspirerad verksamhet, av egen fri vilja lämnat det odemokratiska beteendet bakom sig. Detta är resultatet av en lokalt utformad pedagogisk insats, som leds av personalen på skolan tillsammans med ett särskilt utbildningsteam bestående av exempelvis personal från de sociala myndigheterna och polisen. I teamet ingår vanligtvis lärare, fritidsledare och specialpedagog. Just specialpedagogen är viktig då de deltagande eleverna gnuggas rejält i att läsa, skriva och tala. För att teamet ska fungera effektivt genomgår alla medlemmar en kort och lokal utbildning innan utbildningsinsatsen startar. Boken ger exempel på hur denna kan läggas upp.

Alla elever som stör och kränker erbjuds att delta i en frivillig utbildning under ett läsår. Denna frivilliga utbildning bygger på traditionella undervisningsmetoder, som bland annat fokuserar träning i dialog och diskussioner för att öva eleverna i empatiskt tänkande och handlande. Till elevernas stöd engageras även deras föräldrar eller vårdnadshavare i utbildningen.

Utbildningen löper parallellt med den vanliga undervisningen, men innehåller till exempel resor, exkursioner, intervjuövningar och problemlösningar. Ett genomgående tema i alla utbildningsinslagen är att visa på människors lika värde och att det faktiskt går att lära såväl om som av historien.

Bokens båda författare har i över ett decennium samarbetat kring olika pedagogiska projekt. Christer Mattsson är grundskollärare och projektledare vid Forum för levande historia. Christer har lång erfarenhet från flera kommuner av att arbeta med elever med främlingsfientliga och rasistiska åsikter. Magnus Hermansson Adler är universitetslektor i ämnesdidaktik med särskild inriktning mot historia vid Göteborgs universitet. Han har en bakgrund som grundskollärare och gymnasielärare, och har skrivit ett flertal läroböcker för såväl grundskolan och gymnasiet som högskolan.

Bokfakta

  • Christer Mattsson/Magnus Hermansson Adler: Ingen blir nazist över en natt. Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Stockholm: Natur och Kultur, 2008. (160 s.)
  • Läs mer om boken på www.nok.se
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...