Homofobi

Ordet homofobi beskriver en ideologi eller värdering som uttrycker en mycket negativ inställning till homo- och bisexuella, och ofta också transpersoner.

När ordet homofobi först dök upp i början av 1970-talet, beskrevs det som en irrationell och överdriven rädsla för homosexuella, alltså en klinisk fobi liknande agorafobi (torgskräck). Men idag har betydelsen ändrats och homofobi beskriver nu en medvetet negativ uppfattning om homosexuella som strider mot principen om alla människors lika värde, precis som xenofobi (främlingsfientlighet) eller islamofobi.

Om en homosexuell person blir misshandlad eller kränkt på grund av sin sexuella läggning brukar man benämna det som ett homofobiskt brott, en typ av hatbrott. De senaste åren har anmälda homofobiska hatbrott sjunkit enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Men man ska inte stirra sig blind på hatbrottsstatistiken, eftersom undersökningar visar att många som utsätts för brott inte vågar anmäla, på grund av misstro mot rättsväsendet.

 • BESKRIVNING

  TEXT

 • BESKRIVNING

  TEXT

 • BESKRIVNING

  TEXT

UR BROTTSBALKEN

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift

2 § Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet...

Homofobi inom olika miljöer

I juli 2003 höll pingstpastor Åke Green en predikan med titeln "Är homosexualitet en medfödd drift eller onda makters spel med människor?" i sin församling i Borgholm. Åke Green polisanmäldes för hets mot folkgrupp för innehållet i predikan och fälldes i tingsrätten. Men domen överklagades och i november 2005 friades Green från anklagelserna. Ärendet var uppmärksammat i media och ledde till en stor debatt om yttrandefrihetens gränser.

Ur Åke Greens predikan

Genom att legalisera partnerskap mellan män och män, mellan kvinna och kvinna, så kommer det skapa katastrofer helt enkelt. Utan dess like. Vi ser redan följderna av det här. Vi ser det genom AIDS som sprider sig. Nu är inte alla AIDS-smittade homosexuella, men det har uppstått pga detta en gång i tiden.

- Åke Green, juli 2003

Inom nationalismen och den högerextrema miljön är homofobin mycket utbredd. Det beror delvis på den ideologiska synen på kärnfamiljen som grunden för nationen - och inom denna miljön består familjen av en kvinna, pappa och barn. Dessutom ses kvinnan och mannen som helt olika och de ska ha olika uppgifter och ansvar för hemmet eller för att försvara familjen och nationen. Därför finns det inom radikalnationalistiska miljöer mycket negativa föreställningar om det som upplevs som ett hot mot den traditionella kärnfamiljen - man tycker att familjen och nationen hotas av att alla får älska den man vill.

År 2007 bloggade den sverigedemokratiska politikern och vice talman i riksdagen Björn Söder och liknade då homosexuella, transsexuella och bisexuella personer med pedofiler och med tidelag (som innebär att en människa har sex med ett djur). Trots det menar partiet att de är ett bra alternativ att rösta på för hbt-personer.

I partiets pricipprogram står det att en stark och trygg familj är "den nödvändiga förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden" och den förutsätter en man och en kvinna. Sverigedemokraterna motsätter sig att personer som inte lever heterosexuellt ska få adoptera eller ha rätt till medicinsk hjälp för att kunna få barn.

Pridetåg och andra arrangemang för att uppmärksamma allas rätt att älska och leva med vem de vill har de senaste åren attackerats av personer som hyser homofobiska värderingar och som ibland tillhör den högerextrema miljön.

Att diskutera

 • Vilka fördomar mot hbt-personer har du hört i din vardag?
 • Är det okej att religiösa grupper nekar hbt-personer att exempelvis gifta sig?
 • Vad kan man göra för att bekämpa homofobin?

Senast uppdaterad januari 2016.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...