Högerextremism

Antidemokratiska, fascistiska och nationalsocialistiska rörelser benämns ofta som högerextrema.

Ursprungligen är det en beskrivning av att dessa rörelser står till höger om högerorienterade politiska rörelser som till exempel konservativa partier. Högerextremister vägrar dock ofta placera in sig på höger-vänsterskalan.

Högerextrema rörelser är enligt en strikt definition antidemokratiska, alltså motståndare till demokrati. Istället ser man ett samhälle uppdelat i två delar - de som styr och de som är styrda. En liten samhällselit, eller kanske en militär regim, styr befolkningen som inte har någon egentlig makt.

Gemensamt för högerextrema rörelser är också rasismen, en uppdelning av människor grundat på etnisk härkomst eller kultur. Knutet till rasismen är också nationalismen, en ideologi som genomsyrar den högerextrema rörelsen.

Att diskutera

  • Vad är skillnaden mellan högerextrema och populistiska partier?
  • Varför vill inte högerextremister själva beskriva sig som vänster eller höger?
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...