Fördomar

En fördom är en förutfattad idé om någonting. Att till exempel säga hur människor av en viss grupp är bygger på fördomsfulla stereotyper. Det innebär att man klumpar ihop människor och beskriver dem som likadana, trots att alla grupper består av individer som är olika.

Det finns både positiva och negativa fördomar. Men ofta finns det en negativ värdering i ett fördomsfullt påstående, till exempel att "smålänningar är snåla" eller "invandrare är kriminella".

Det som är gemensamt för många negativa fördomar är att man klumpar ihop människor och skuldbelägger hela gruppen för vad någon i gruppen har gjort eller påstås ha gjort - man gör generaliseringar som drar alla personer över en kam. Anne Frank beskrev i sin dagbok skuldbeläggandet av judar:

Citat

"O, det är så sorgligt, så gränslöst sorgligt att, jag vet inte för vilken gång, det gamla ordstävet åter ska besannas: 'För vad en kristen gör får han själv bära ansvaret, för vad en jude gör måste alla judar bära ansvaret.'"

Ur Anne Franks dagbok, Fälth & Hässler AB, Värnamo (2002).

Anne Frank skrev om hatet mot judar under andra världskriget, men liknande tankegångar finns även idag mot judar och också mot andra grupper. Exempel på detta är när alla muslimer får skulden för ett terrordåd eller när invandrare i allmänhet klumpas ihop som ansvariga till ett brott som har begåtts av en person med utländsk bakgrund.

Vem har fördomar?

Alla människor bär på fördomar av något slag. Det är så vi människor fungerar - vi gör ofta olika antaganden om saker vi inte vet, eller felaktiga antaganden som bygger på generaliseringar eller tidigare erfarenheter.

Därför är det bra att försöka fundera på vilka fördomar du själv har och försöka ifrågasätta både dina egna och andras fördomar. För de kan spela roll och få allvarliga konsekvenser. Historiskt har vi sett hur hat och förföljelse av olika grupper har börjat med och motiverats med hjälp av just negativa stereotyper och fördomar om människor.

Ska fördomar få uttryckas?

Här är inte alla överens. En del menar att om inte fördomar kommer upp till ytan så att de kan diskuteras riskerar de att bli ännu starkare. Därför är det, enligt den ståndpunkten, viktigt med ett samhällsklimat där även intoleranta åsikter kan uttryckas.

Andra hävdar att det är viktigt att samhället tydligt visar att vissa åsikter inte är ok att uttrycka och att ingen ska bli utsatt för fördomar eller kränkningar. Om det uppfattas som fult att ha negativa åsikter om invandrare, homosexuella, muslimer och judar leder det till att färre uttrycker sig på ett intolerant och fördomsfullt sätt. Det skulle innebära att negativa åsikter om olika grupper sprids mindre vilket kan leda till färre fördomar i samhället.

Vad tycker du?

Fördomar mot olika grupper leder till intolerans i samhället. Forum för levande historia undersöker intoleransen i Sverige. De förklarar ordet intolerans såhär:

Citat

"Att vara intolerant är att inte respektera och acceptera mänskliga olikheter. Att ha och kanske uttrycka negativa uppfattningar om människor som till exempel har en annan etnisk tillhörighet, en annan religion eller en annan sexuell läggning än man själv. Ibland riktar sig intoleransen mer tydligt mot en specifik grupp och blir till antisemitism, antiziganism, islamofobi eller homofobi."

Forum för levande historia

Att diskutera

  • Varifrån kommer våra fördomar?
  • Är det en fördom även om värderingen kan tolkas positiv?
  • Behandlas alla människor som om de var lika mycket värda i Sverige?
  • Kan man ha fördomar utan att veta om det?
Senast uppdaterad januari 2016.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...