Förbundet Nationell Ungdom

Förbundet Nationell Ungdom (FNU) bildades 2011 och beskrev sig då som en plattform för att utbilda "unga etniska svenskar" med hjälp av bland annat studiecirklar, föreläsningar och kampsportsträning. Efterhand har FNU i huvudsak kommit att fungera som en försvarstrupp till Svenskarnas Parti.
FNU:s hemsida är inte längre tillgänglig och deras Facebooksida har inte uppdaterats sedan sommaren 2013.

FNU startades med hjälp av ekonomiskt stöd från Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag. Organisationens hemsida är inte längre tillgänglig och organisationens Facebooksida har inte uppdaterats sedan

FNU har tagit till sig teorin om "Hjärnans och handens arbetare". Detta var en hållning som bland annat användes i nationalsocialismens Tyskland, och innebär ungefär att det finns olika människor med olika förmågor. Vissa är födda för att tänka (Hjärnan), och vissa är födda för att istället använda kroppen. Som exempelvis arbetare eller soldater (Handen).

Jēran
Jēran - runan FNU använder som organisationssymbol

Som symbol har FNU tagit den runan "Jēran", som användes under ca 200-400 e.kr, och som betyder både bokstaven "J" och "skörd" eller "god skörd".

Citat

"Vårt mål är att samla svenska ungdomar i en meningsfull gemenskap där de kan utbildas och fostras, med avsikten att de senare ska kunna bedriva politisk kamp"

Från FNU:s hemsida

Robin Boström delar ut Nationell Idag
Robin Boström delar ut Nationell Idag

Även om FNU på många sätt började som en organisation som delade ut Nationaldemokraternas tidning, så har de idag frigjort sig och syns nu mest i sammanhang där det nazistiska Svenskarnas Parti demonstrerar eller håller sammankomster. Exempelvis under nazistiska demonstrationer under 1:a maj i Eskilstuna 2012 och Jönköping 2013. När de manifesterar går de ofta med sköldar prydda av sin symbol Jēran.

Robin Boström, FNU:s ledare och Daniel Hedlund, en i organisationen högt uppsatt medlem, dömdes i oktober 2011 för att ha misshandlat en person i Nyköping. Domen på två månaders fängelse vardera, kom bara en vecka efter att FNU startades upp. Robin Boström är sedan tidigare dömd för ett antal våldsbrott, och är känd för sitt engagemang i andra högerextrema organisationer.

Om namnet "Förbundet Nationell ungdom"

Det är inte första gången namnet "Nationell Ungdom" används. Ungdomsavdelningen till det pronazistiska Sveriges Nationella Förbund fick namnet 1939 och det har även använts i andra sammanhang. I slutet av 1990-talet startades en organisation som först hette Oberoende Nationalistisk Ungdom, men som snart bytte snart namn till Nationell Ungdom och då blev en ungdomsavdelning till den nazistiska gruppen Svenska Motståndsrörelsen (SMR). År 2006 slogs ungdomsavdelningen ihop med moderförbundet och upphörde därmed att existera. I samband med detta tog också SMR över ungdomsförbundets partisymbol, Tyrrunan.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...