Fascism

Fascismen är en politisk ideologi som uppstod i Europa och växte sig stark under perioden efter första världskriget.

Den italienska journalisten Benito Mussolini grundade 1919 den första fascistiska kamporganisationen. Hans rörelse tog makten 1922 och kom att behålla den fram till 1943.

Mussolinis rörelse utnyttjade den oro som fanns i Italien efter första världskriget och lyckades bilda en massrörelse. När rörelsen 1921 ombildade gruppen till ett politiskt parti hade de 300 000 medlemmar, ett halvår senare hade de 700 000 medlemmar. Partiet fick namnet Partito Nazionale Fascista.

Rörelsen lockade framför allt unga män, många av dem var krigsveteraner och inom rörelsen fanns en stark våldsdyrkan. De genomförde blodiga attacker på kommunister och andra inom arbetarrörelsen. När arbetare strejkade ställde de sig på arbetsgivarnas sida.

Den totalitära staten

När Mussolini och fascistpartiet tog makten i Italien 1922 försökte partiet bygga ett samhälle där staten hade full kontroll. Kritiska politiska motståndare kallade Mussolinis fascistiska samhällebygge för "den totalitära staten". Men Mussolinis rörelse började själva att använda begreppet och än idag används det om icke-demokratiska stater.

Citat

"Allt innanför staten, ingenting utanför staten, ingenting emot staten"

- Benito Mussolini

Ordet Fascista kommer från spöknippet (fasces på italienska) som rörelsen hade som sin symbol. Spöknippet användes i antikens Rom för att symbolisera rätten att dela ut straff. Betydelsen har sedan utvidgats till en symbol för politisk makt i allmänhet. Spöknippet används idag också för att symbolisera lag och ordning utan någon koppling till den fascistiska ideologin. Polismyndigheten i Sverige har till exempel ett spöknippe i sin symbol.

Den fascistiska staten skulle vara korporativ vilket betyder att landets industri ska vara korporationer (sammanslutningar) ledda av arbetare och ägare tillsammans. De sammanslutningarna skulle förhandla om löner utan att arbetarna skulle kunna använda till exempel strejker och för att påverka sin situation.

Till fascismen hör idéer om radikal nationell revolution, förakt för demokrati och en stark ledarkult.

Ibland beskrivs fascism och nazism som samma sak, men det är en förenkling. Båda ideologierna är antidemokratiska men en viktig skillnad mellan nationalsocialism (nazism) och fascism är att nazismen vilar på antisemitism (judehat) och idéer om blod och ras som fascister inte nödvändigtvis delar.

Både den italienska fascimen och den tyska nationalsocialismen har lagt grunden för dagens högerextrema rörelser.

Att diskutera

  • Vad är skillnaden mellan fascism och nazism?
  • Vad kan man göra för att bekämpa fascismen?

Senast uppdaterad januari 2016.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...