Dhimmi

I den främlingsfientliga och antimuslimska miljön används ibland begreppet Dhimmi. Detta trots att det sedan mitten av 1800-talet inte existerar några Dhimmis

En Dhimmi (ibland stavat Zimmi) var historiskt en person som inte var muslim, men som bodde i ett muslimskt land. En Dhimmi betalade speciella skatter och hade andra rättigheter och skyldigheter än muslimer. Bland annat slapp man som Dhimmi betala religiös skatt, men fick då istället betala mer egendoms- och jordskatt. Efter en tid slopades den högre jordskatten.

Dhimmi betyder bokstavligen "Skyddad person". Detta innebar alltså att Dhimmis hade stora rättigheter i det muslimska samhället. Bland annat hade de religionsfrihet och de blev beskyddade av armén. Däremot fick de inte bygga religiösa byggnader som var vackrare och ståtligare än de muslimska byggnaderna, och Dhimmis var också tvungna att bära ljusa kläder och att ha ljus handduk när de var på allmänna bad. Detta för att tydligt visa att man inte var muslim.

En Dhimmi var på många sätt en medborgare som inte var jämställd en muslim, men som samtidigt hade en trygghet och lagstadgade rättigheter som inte muslimer hade. Och eftersom man som icke-muslim inte skulle behöva stå under strikt muslimsk lag så fick de olika grupperna av Dhimmis dessutom stifta vissa egna lagar. Muslimer fick inte behandla Dhimmis hur som helst. Till exempel blev en muslim som mördade en Dhimmi på de flesta håll dömd till dödsstraff. På vissa få ställen fick man dock bara betala böter, så kallade "blodspengar".

Antimuslimsk användning

I den antimuslimska miljön används begreppet Dhimmi i olika sammanhang då man menar att Europa håller på att tas över av muslimer. De menar att det kommer att bli en "Dhimmifiering" av samhället, där alla icke-muslimer blir förtryckta och mindre värda. Vissa främlingsfientliga påstår också att detta redan har skett, att det redan är muslimerna som har all makt i samhället, men att de flesta bara inte insett det. Denna tanke om att det finns en speciell kraft som egentligen styr världen eller Europa i hemlighet går på vissa sätt att jämföra med myten om en judisk världskonspiration hos antisemiter.

I den främlingsfientliga miljön betyder inte längre Dhimmi "skyddad person", utan de menar snarare att en Dhimmi är någon som helt enkelt är förtryckt eller lägre stående människa. Det används också för att utpeka någon som förrädare mot den "västerländska" kulturen.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...