Demokrati

Demokrati är ett sätt att ordna samhället, motsatsen är diktatur. Ordet demokrati kommer från grekiskans ord demos (folket) och kratein (styre) och betyder på svenska ungefär folkstyre/folkmakt.

Sverige ses exempelvis som en demokrati och i grundlagen står det att "all offentlig makt ska utgå från folket". I praktiken är det ofta folkvalda politiker som representerar folket som beslutar om hur landet ska styras. Det finns olika sätt att få folket att styra: antingen genom representativ/parlamentarisk demokrati som man har när man röstar in politiker i riksdagen för att de ska företräda röstarna eller genom olika former av direktdemokrati och folkomröstningar. Forskning visar att fler och fler länder i världen blir demokratiska.

Vad räknas som demokrati?

Det finns inte en enda definition på vad en demokrati är men det finns vissa egenskaper som demokratier sägs ha, bland annat att alla myndiga ska kunna rösta i parlamentsval samt att majoriteten oftast bestämmer i en demokrati. Majoriteten får dock aldrig förtrycka minoriteter i ett land. I en demokrati får alltså alla vara med och påverka hur det ska utformas, dvs. att alla får rösta och alla ska ha en möjlighet att yttra sina åsikter i både tal och skrift.

Demokratins grundstenar är att alla är lika mycket värda och man ska inte diskriminera andra. Genom olika lagar försöker man därför speciellt stärka mindre grupper så de får en jämlik ställning i samhället. Ett svenskt exempel är att landets största minoriteters språk har en särskild status och därför ska främjas – samer, som är Sveriges urfolk, och sverigefinnar i norra Sverige kan exempelvis få ha kontakt med myndigheter på sitt språk.

I en demokrati anses åsiktsfrihet (att man får tänka vad man vill) vara viktigt, samt tryckfrihet (att man får publicera det man vill i skrift utan att staten censurerar dvs. bestämmer innehållet i medier). Ett annat viktigt inslag i demokratier är att alla människor är lika inför lagen och att ingen person får dömas utan en rättvis och riktig rättegång. Människor ska också vara fria att mötas i grupp för att demonstrera offentligt mot det man inte tycker fungerar i samhället.

Demokratiska rättigheter och mänskliga rättigheter

Ibland förväxlas demokratiska rättigheter med mänskliga rättigheter men det är inte riktigt samma sak. Många av de grundläggande mänskliga rättigheterna är också demokratiska rättigheter, såsom rätten att rösta. Men demokratier kan se lite olika ut i olika länder. De mänskliga rättigheterna är stället regler som flera stater tillsammans har bestämt ska gälla för alla människor över hela världen – oavsett vilket slags styre landet har.

Att diskutera

  • Är demokrati alltid någonting bra?
  • Kan ett land vara delvis demokratiskt, och kan du komma på något exempel på det?
  • Kan du komma på exempel på beslut som skulle kunna vara odemokratiskt trots att de fattats av en folkvald majoritet?
  • Varför är inte alla länder demokratiska, tror du?
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...