Assimilation

Ordet assimilation, eller assimilering används för att beskriva en process genom vilken en individ eller grupp från en kulturell minoritet helt överger sin kultur och sitt språk för att passa in i majoritetssamhället.

I Sverige byggde invandringspolitiken på idén om assimilation fram till mitten av 1970-talet. Från samhällets sida ansågs det bäst för personer som kom till Sverige för att stanna, om de så fort som möjligt "blev svenska". 1975 skrotade man assimileringspolitiken till förmån för en integrationspolitik som bygger på jämlikhet, valfrihet och samverkan. Invandrare skulle ha samma rättigheter som infödda svenskar. Anpassningen till det svenska samhället skulle bygga på valfrihet, inte tvång. Dessutom var ett nytt inslag det om samverkan dvs att alla människor i samhället skulle anpassa sig, inte bara invandrarna. Infödda svenskar skulle i viss mån anpassa sig till andra kulturer och traditioner som de som kom till Sverige förde med sig.

Assimilation idag

I Sverige idag råder det en enighet bland riksdagspartierna rörande avståndstagandet mot assimilationstanken. Detta är en av de saker som Sverigedemokraterna motsätter sig. De menar att integration inte fungerar och att problemen i samhället är ett resultat av en misslyckad invandrarpolitik. De vill istället gå tillbaka till den assimilationspolitik Sverige förde förr.

Citat

"Sverigedemokraterna vill avskaffa det totalhavererade mångkulturalistiska samhällsexperimentet. Vi vill istället se en återgång till en assimileringspolitik liknande den som fördes i Sverige fram till mitten av 1970-talet. Den självklara målsättningen skall vara att de invandrare som har för avsikt att stanna i landet skall anpassa sig till det svenska levnadssättet och på sikt uppgå i den svenska nationen."

Ur Sverigedemokraternas handlingsprogram
bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...