Assimilation

Assimilation och Integration används ofta i liknande sammanhang, men är två helt olika saker. Medan Integration betyder att man anpassar sig till varandra innebär istället assimilation att man helt måste överge sin kultur, sitt språk och sitt sätt att leva – för att uppgå i majoritetssamhället.

Assimilation har ofta varit tvingande. Under 1900-talet i Turkiet användes assimilation som ett verktyg för att förtrycka den kurdiska befolkningen. Staten förbjöd kurder att prata sitt språk i offentliga sammanhang, kurdiska orts- och personnamn byttes mot turkiska och det var förbjudet med skolundervisning på kurdiska. Även i Sveriges historia förekommer assimileringspolitik. Exempelvis förbjöds samer från att tala samiska i skolan. 

Assimilation skulle till exempel kunna betyda att man byter sätt att prata på, att man byter klädstil, att man börjar lyssna på samma musik som de i den nya gruppen, att man byter åsikter för att passa in, eller att man till och med byter matvanor.

Ur SD:s principprogram

"Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation."

Ordet assimilation, eller assimilering, används för att beskriva hur en person eller grupp från en kulturell minoritet överger sin kultur, sin historia och sitt språk för att passa in i majoritetssamhället. Assimilering kan ske genom en människas fria val, eller genom att samhället tvingar dessa personer att anpassa sig i samhället.

Sverige hade en assimilationspolitik fram till mitten av 1970-talet. Från samhället och statens sida ansågs det bästa vara om personer som kom till Sverige övergav sin kultur och språk, för att bli en del av det svenska samhället. Men 1975 skrotades assimileringspolitiken och istället började staten tala om en integrationspolitik. Invandrare skulle ha samma rättigheter som infödda svenskar. Anpassningen till det svenska samhället skulle bygga på valfrihet, inte tvång. Ett nytt inslag var dessutom att även svenskar skulle anpassa sig i samhället, inte bara invandrare. Infödda svenskar skulle i viss mån anpassa sig till andra kulturer och traditioner som de som kom till Sverige förde med sig.

Assimilation idag

I Sverige idag tar alla riksdagspartierna utom Sverigedemokraterna avstånd från assimilationstanken. Sverigedemokraterna och i stort sett alla andra främlingsfientliga grupper menar att integration inte fungerar och att problemen i samhället är ett resultat av en misslyckad invandringspolitik. Sverigedemokraterna säger sig istället vilja gå tillbaka till den assimilationspolitik Sverige förde förr. Partiets ledare har också förklarat att även de som partiet betraktar som svenskar måste assimileras. 

Jimmie Åkesson intervjuad 2013

"En av hans slutsatser är att svenskarna själva, helt vid sidan av det han kallar "massinvandring", har stor skuld i att vi i dag lever i ett splittrat samhälle. – Också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik, framhåller han."

- Ur Dagens samhälle nr 7, 2013

Att diskutera

  • Finns det en specifik enhetlig svensk kultur för invandrare att assimilera sig till?
  • Kan det finnas olika kulturer från samma land?

Senast uppdaterad januari 2017.

bok

Ingen blir nazist över en natt

För pedagoger

Om hur skolan kan möta intoleranta elever. Läs mer...

Seminarier

Utbildningar för skolan

Utbildningar

Expo Utbildning erbjuder föreläsningar och seminarier för både lärare och elever. Läs mer...